Pozorování šimpanzů v Národním parku Kibale v Ugandě

Jedním z dalších cílů byl národní park Kibale, kam jsme se tentokrát vydali pozorovat šimpanze. Ti ke komunikaci používají spoustu pro nás neznámých gest, výrazů obličeje a zvuků, proto nám na povinném školení doporučili lidoopy nenapodobovat.
Na trek jsme vyráželi, stejně jako u goril, v brzkých ranních hodinách. Po celou dobu nás doprovázela specializovaná průvodkyně. Cesta trvala několik hodin. Měli jsme štěstí, protože první šimpanz, kterého jsme potkali, odpočíval na zemi a bylo mu úplně lhostejné, že ho pozorujeme a fotíme. Díky tomu jsme měli chvilku na to si ho pořádně prohlédnout a pořídit detailní záběry. Jeho odpolední “šlofík” však netrval dlouho. Když se rozhodl změnit stanoviště, elegantně prošel kolem nás, jako bychom byli už navždy součástí lesa a vyšplhal se do koruny stromu. Stejně jako u pozorování goril to byl neskutečný zážitek.

VÍCE FOTOGRAFIÍ Z UGANDY